Անուն

Ազգանուն

Էլ. հասցե

*";}} else {echo " ";} /* _____ */ ?>


Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($firstname == 2) {echo "

Նշեք Ձեր անունը

";}} if (isset($lastname)) {if (!is_numeric($lastname)) {unset($lastname); echo "

Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($lastname == 3) {echo "

Նշեք Ձեր ազգանունը

";}} if (isset($mail)) {if (!is_numeric($mail)) {unset($mail); echo "

Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($mail == 4) {echo "

Նշեք Ձեր էլ. հասցեն

";}} if (isset($mail2)) {if (!is_numeric($mail2)) {unset($mail2); echo "

Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($mail2 == 44) {echo "

Էլ. հասցեն սխալ է

";}} if (isset($text)) {if (!is_numeric($text)) {unset($text); echo "

Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($text == 5) {echo "

Մուտքագրեք հաղորդագրությունը

";}} if (isset($_GET['ok'])) {$ok = $_GET['ok']; if (!is_numeric($ok)) {unset($ok); echo "

Վեբ հղումը սխալ է

";} if ($ok == 1) {echo "

Հաղորդագրությունը ուղարկվել է:

";} else if ($ok == 11) {echo "

Հաղորդագրությունը չի ուղարկվել:

";}} ?>